mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

File đính kèm: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm

Xem tiếp...

Báo cáo tài chính Quý IV - năm 2017

File đính kèm: - BCTC tổng hợp quý IV-2017_signed.pdf - BCTC riêng quý IV-2017_signed.pdf - CV số 02 giải trình BCTC riêng Quý IV-2017_signed.pdf - CV số 03 giải trình BCTC tổng hợp Quý

Xem tiếp...

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

File đính kèm: 1. BCTC tổng hợp quý III-2017 2. BCTC riêng quý

Xem tiếp...

Thông báo số 1208 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc đưa cổ phiếu S74 ra khỏi diện bị cảnh báo

File đính kèm: Thông báo số 1208 của Sở GDCKHN V.v đưa cổ phiếu S74 ra khỏi diện bị cảnh

Xem tiếp...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ

File đính kèm: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội

Xem tiếp...

Báo cáo tài chính bán niên 2017 (Đã được kiểm toán)

File đính kèm: BCTC hợp nhất giữa niên độ 2017.pdf BCTC riêng giũa niên độ

Xem tiếp...

Báo cáo tình hình quản trị Công ty sáu tháng đầu năm 2017

File đính kèm: Báo cáo tình hình quản trị Công ty sáu tháng đầu năm

Xem tiếp...