mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Quan hệ cổ đông

Nghị quyết và Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Thứ năm, 02 Tháng 5 2019)
1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.pdf 2. Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019.pdf 3. Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2019.pdf 4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.pdf

Dự án - Công trình

Công trình thủy điện Huội Quảng (Thứ ba, 17 Tháng 6 2014)
IMAGE   Dây chuyền nghiền sàng đá, cát nhân tạo công suất 250.000 m3/năm tại công trình thủy điện Huội Quảng;   Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 thi công hạng mục cửa nhận nước Công trình thủy điện Huội Quảng