mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

THÔNG BÁO DS CHỐT SỔ BHXH

THÔNG BÁO!Phòng TCHC Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 trân trọng thông báo và mời các ông (bà) có tên trong danh sách đính kèm (DS đã chốt sổ BHXH) liên hệ về Phòng TCHC Công ty tại Lai Châu để nhận lại sổ BHXH và hồ sơ. Lưu ý: Điều kiện

Xem tiếp...

Công ty cổ phần Sông Đà 7 tổng kết chiến dịch thi đua 90 ngày đêm hoàn thành cao độ 303 - thượng lưu đập tràn, Công trình thuỷ điện Lai Châu

IMAGE
     Đến thuỷ điện Lai Châu vào những ngày này, ta có thể nhận thấy những đổi thay rõ rệt. Một công trình thuỷ điện nguy nga đồ sộ cứ dần mọc lên bởi hàng triệu mét khối bê tông, sắt thép đang cao lớn dần và ra hình, ra dáng

Xem tiếp...

Nghị quyết và Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.pdf 2. Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019.pdf 3. Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2019.pdf 4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm

Xem tiếp...

Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm

Xem tiếp...

Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và các Tài liệu phục vụ Đại hội

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cô đông thường niên 2019.pdf CÁC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI 1) Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT.pdf 2) Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát Công ty.pdf 3) Báo cáo kết quả SXKD năm

Xem tiếp...

Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018

FIle đính kèm:  BCTC riêng năm 2018 sau kiểm toán BCTC tổng hợp năm 2018 sau kiểm

Xem tiếp...

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018

File đính kèm: - BCTC tổng hợp quý 4-2018_signed.pdf - BCTC riêng quý

Xem tiếp...