mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Thông báo về việc cưỡng chế hóa đơn giá trị gia tăng

Thông báo cưỡng chế hóa đơn giá trị gia

Xem tiếp...

Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2021

Thông báo chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

Xem tiếp...

THÔNG BÁO DS CHỐT SỔ BHXH

THÔNG BÁO!Phòng TCHC Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 trân trọng thông báo và mời các ông (bà) có tên trong danh sách đính kèm (DS đã chốt sổ BHXH) liên hệ về Phòng TCHC Công ty tại Lai Châu để nhận lại sổ BHXH và hồ sơ. Lưu ý: Điều kiện

Xem tiếp...

Công ty cổ phần Sông Đà 7 tổng kết chiến dịch thi đua 90 ngày đêm hoàn thành cao độ 303 - thượng lưu đập tràn, Công trình thuỷ điện Lai Châu

IMAGE
     Đến thuỷ điện Lai Châu vào những ngày này, ta có thể nhận thấy những đổi thay rõ rệt. Một công trình thuỷ điện nguy nga đồ sộ cứ dần mọc lên bởi hàng triệu mét khối bê tông, sắt thép đang cao lớn dần và ra hình, ra dáng

Xem tiếp...

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm

Xem tiếp...

Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

Xem tiếp...

Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo thường niên năm

Xem tiếp...

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1.Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 2. Giấy xác nhận tham dự và ủy quyền. 3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 4. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

Xem tiếp...