mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Thông báo về việc cưỡng chế hóa đơn giá trị gia tăng

Thông báo cưỡng chế hóa đơn giá trị gia

Xem tiếp...

Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2021

Thông báo chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

Xem tiếp...

THÔNG BÁO DS CHỐT SỔ BHXH

THÔNG BÁO!Phòng TCHC Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 trân trọng thông báo và mời các ông (bà) có tên trong danh sách đính kèm (DS đã chốt sổ BHXH) liên hệ về Phòng TCHC Công ty tại Lai Châu để nhận lại sổ BHXH và hồ sơ. Lưu ý: Điều kiện

Xem tiếp...

Công ty cổ phần Sông Đà 7 tổng kết chiến dịch thi đua 90 ngày đêm hoàn thành cao độ 303 - thượng lưu đập tràn, Công trình thuỷ điện Lai Châu

IMAGE
     Đến thuỷ điện Lai Châu vào những ngày này, ta có thể nhận thấy những đổi thay rõ rệt. Một công trình thuỷ điện nguy nga đồ sộ cứ dần mọc lên bởi hàng triệu mét khối bê tông, sắt thép đang cao lớn dần và ra hình, ra dáng

Xem tiếp...

Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua. 2. Nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ

Xem tiếp...

Thông báo nhân sự đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

1. Báo cáo phương án nhân sự bầu HĐQT, BKS 2. Tổng hợp lý lịch Ứng viên HĐQT,

Xem tiếp...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 704. Do trên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (Thực hiện quyền bỏ phiếu), của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phát hành ngày 29/03/2022, có một số cổ đông địa chỉ

Xem tiếp...

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm

Xem tiếp...