mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

THÔNG BÁO DS CHỐT SỔ BHXH

THÔNG BÁO!Phòng TCHC Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 trân trọng thông báo và mời các ông (bà) có tên trong danh sách đính kèm (DS đã chốt sổ BHXH) liên hệ về Phòng TCHC Công ty tại Lai Châu để nhận lại sổ BHXH và hồ sơ. Lưu ý: Điều kiện

Read more...

Công ty cổ phần Sông Đà 7 tổng kết chiến dịch thi đua 90 ngày đêm hoàn thành cao độ 303 - thượng lưu đập tràn, Công trình thuỷ điện Lai Châu

IMAGE
     Đến thuỷ điện Lai Châu vào những ngày này, ta có thể nhận thấy những đổi thay rõ rệt. Một công trình thuỷ điện nguy nga đồ sộ cứ dần mọc lên bởi hàng triệu mét khối bê tông, sắt thép đang cao lớn dần và ra hình, ra dáng

Read more...

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm

Read more...

Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2020 Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ 2020 Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ 2020 Báo cáo tài chính trình ĐHĐCĐ 2020 Báo chi trả thù lao HĐQT, BKS trình ĐHĐCĐ 2020 Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

Read more...

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm

Read more...

Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm

Read more...

Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

Giải trình lợi nhuận Quý I - Công ty 704 Báo cáo tài chính Quý I - Công ty 704 Báo cáo tài chính Quý I - Văn phòng

Read more...

Thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư.   Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04, mã chứng khoán (S74) trân trọng thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thời gian tổ chức dự kiến không muộn hơn ngày

Read more...