mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

THÔNG BÁO DS CHỐT SỔ BHXH

THÔNG BÁO!
Phòng TCHC Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 trân trọng thông báo và mời các ông (bà) có tên trong danh sách đính kèm (DS đã chốt sổ BHXH) liên hệ về Phòng TCHC Công ty tại Lai Châu để nhận lại sổ BHXH và hồ sơ. 
Lưu ý: Điều kiện để người lao động nhận lại sổ BHXH và hồ sơ:
- Có giấy xác nhận công nợ từ đơn vị công tác và có Giấy thôi trả lương. 
- Người không trực tiếp đến Công ty lấy sổ được thì có thể viết giấy ủy quyền cho người khác nhận thay.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng TCHC:
* Số điện thoại: 0231.650.2226. 
* Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

File đính kèm: 2015 - DS chốt sổ BHXH