mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Thành tích danh hiệu

Thành tích danh hiệu:

 

TT

Danh hiệu

Quyết định số

Ngày tháng năm

1

Năm 2006

 

 

 

Bằng khen của Công đoàn xây dựng Việt Nam

05/KT-CĐXD

05/01/2007

2

Năm 2008

 

 

 

Bằng khen của Công đoàn Xây dựng Việt Nam

02/KT-CĐXD

02/01/2009

3

Năm 2010

 

 

 

Bằng khen của BHXH Việt Nam

18/QĐ-BHXH

11/02/2011

4

Năm 2011

 

 

 

Bằng khen của Tổng liên đoàn LĐVN

 

 

 

Chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng

678/QĐ-BXD

25/6/2010

5

Năm 2012

 

 

-

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

1812 QĐ/TTg

5/12/2012

-

Bằng khen của Bộ Xây dựng năm 2012

499/QĐ-BXD

20/05/2013

-

Bằng khen của Bộ Xây dựng - Phong trào Thi đua liên kết XD nhà máy thủy điện Lai Châu 2012

494/QĐ-BXD

15/05/2013

-

Tập thể lao động xuất sắc

515/QĐ-BXD

24/05/2013

6

Năm 2013

 

 

 

Bằng khen của Bộ Xây dựng

200/QĐ-BXD

27/02/2014

 

Cờ thi đua của Tổng liên đoàn lao động VN tặng đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua liên kết xây dựng nhà máy thủy điện Lai Châu năm 2013

 

 

7

Năm 2014

   

-

Cờ thi đua của Tổng liên đoàn lao động VN tặng đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua liên kết xây dựng nhà máy thủy điện Lai Châu năm 2014