mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Lịch sử phát triển

Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 tiền thân được thành lập từ sự hợp nhất giữa hai Xí nghiệp Sông Đà 7.04 và Xí nghiệp Sông Đà 7.06 trực thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 7 – Tổng công ty Sông Đà.

Thực hiện mục tiêu sản xuất năng lượng điện năng và trị thủy trên dòng sông Gâm thuộc tỉnh Tuyên Quang. Năm 2003, Xí nghiệp Sông Đà 7.04 được thành lập, với ngành nghề chính là sản xuất bê tông thương phẩm và Xí nghiệp Sông Đà 7.06 được thành lập với nhiệm vụ sản xuất cát, đá dăm các loại phục vụ thi công công trình thủy điện Tuyên Quang.

Từ một khởi đầu thuận lợi với năng lực xe máy thiết bị hiện đại, lại thừa hưởng đội ngũ lao động lành nghề từ Công ty cổ phần Sông Đà 7, hai Xí nghiệp đã nhanh chóng khẳng định được hiệu quả SXKD, cung ứng kịp thời và đảm bảo chất lượng vật liệu xây dựng cho công trình thủy điện Tuyên Quang. Năm 2004 Xí nghiệp Sông Đà 7.04 và XN Sông Đà 7.06 được giao thêm nhiệm vụ sản xuất vật liệu xây dựng phục vụ thi công công trình thủy điện Sơn La – Công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á.

Tháng 7/2006, thực hiện chủ trương nâng cao năng lực sản xuất, tập trung sắp xếp lại ngành nghề trong doanh nghiệp. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7 quyết định sáp nhập hai đơn vị: Xí nghiệp Sông Đà 7.04 và XN Sông Đà 7.06 thành một, lấy tên là “Xí nghiệp Sông Đà 7.04”.

Để đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh, Xí nghiệp Sông Đà 7.04 tiếp tục được đầu tư thêm nhiều thiết bị, xe máy, trong đó phải kể đến việc đầu tư thêm 02 trạm nghiền (công suất 350.000m3/năm và 650.000 m3/năm), đầu tư 01 trạm trộn bê tông (công suất 130 m3/h), đồng thời cải tạo, nâng cấp 02 dây truyền hiện có đáp ứng nhiệm vụ sản xuất cát xay phục vụ công tác thi công bê tông đầm lăn tại thủy điện Sơn La.

Ngày 20/12/2007, HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 7 ban hành quyết định số 21 CT/QĐ-SĐ7-HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

Ngày 21/12/2007, Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành lập với tổng số vốn điều lệ 40.000.000.000 (bốn mươi tỷ đồng), tương ứng với 4.000.000 cổ phần và chính thức đi vào hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ ngày 26/12/2007

Hiện Công ty đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5500296523 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Sơn La cấp (đăng ký lần đầu ngày 26/12/2007, đăng ký sửa đổi lần thứ sáu,  ngày 02/10/2013). Vốn điều lệ hiện nay được nâng lên 60 tỷ đồng.