mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm

Xem tiếp...

Thông báo lý lịch thành viên Ban kiểm soát mới (nhiệm kỳ 2022-2026)

Thông báo lý lịch thành viên Ban kiểm soát mới (nhiệm kỳ

Xem tiếp...

Thông báo tài liệu sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo tài liệu sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

Xem tiếp...

Thông báo danh sách ứng viên đề cử vào thành viên Ban kiểm soát

Thông báo danh sách ứng viên đề cử vào thành viên Ban kiểm

Xem tiếp...

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 xin thông báo, do một số cổ đông không có địa chỉ rõ ràng nên Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 không thể gửi được thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông và tài liệu phục vụ

Xem tiếp...

Giải trình lợi nhuận và ý kiến ngoại trừ kiểm toán

Giải trình trình lợi nhuận và ý kiến ngoại trừ kiểm

Xem tiếp...

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm

Xem tiếp...

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm

Xem tiếp...

Nghị quyết về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023

Nghị quyết số 15/NQ-S74-HĐQT ngày 15/12/2023 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. NQ15

Xem tiếp...

Nghị quyết phê duyệt đơn giá, diện tích mua đất xây dựng trụ sở làm việc của Công ty tại Hà Nội

Nghị quyết phê duyệt đơn giá, diện tích mua đất xây dựng trụ sở làm việc của Công ty tại Hà

Xem tiếp...