mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Thông báo giấy chứng nhận thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội

Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện Công ty tại Hà

Xem tiếp...

Thông báo về việc cưỡng chế hóa đơn giá trị gia tăng

Thông báo cưỡng chế hóa đơn giá trị gia

Xem tiếp...

Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2021

Thông báo chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

Xem tiếp...

THÔNG BÁO DS CHỐT SỔ BHXH

THÔNG BÁO!Phòng TCHC Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 trân trọng thông báo và mời các ông (bà) có tên trong danh sách đính kèm (DS đã chốt sổ BHXH) liên hệ về Phòng TCHC Công ty tại Lai Châu để nhận lại sổ BHXH và hồ sơ. Lưu ý: Điều kiện

Xem tiếp...

Công ty cổ phần Sông Đà 7 tổng kết chiến dịch thi đua 90 ngày đêm hoàn thành cao độ 303 - thượng lưu đập tràn, Công trình thuỷ điện Lai Châu

IMAGE
     Đến thuỷ điện Lai Châu vào những ngày này, ta có thể nhận thấy những đổi thay rõ rệt. Một công trình thuỷ điện nguy nga đồ sộ cứ dần mọc lên bởi hàng triệu mét khối bê tông, sắt thép đang cao lớn dần và ra hình, ra dáng

Xem tiếp...

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm

Xem tiếp...

Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm

Xem tiếp...

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Chương trình Đại hội ĐCĐ TN 2023. 2. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ TN 2023. 3. Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết 2023. 4. Bao cao HDQT trinh DHDCD nam 2023. 5. Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận _2023. 6. Bao cao chi tra thu lao HDQT, BKS, Thu ky

Xem tiếp...