mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Mỏ đá tại xã Hợp Hòa, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

      Mỏ đá Bazan tại xã Hợp Hoà, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình (Giấy phép khai thác số: 84/QĐ-UBND do Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình cấp ngày 23/11/2009 ).

- Diện tích khai thác: 40,6 ha;

- Trữ lượng đá vôi cấp 121 là: 12.230.345 m3;

- Công suất khai thác: 330.000 m3/năm;

- Thời hạn khai thác: 30 năm, kể từ ngày 23/11/2009.